Skip to main Content

ตารางเปรียบเทียบแร็คเกตแบดมินตัน YONEX

วันที่
02 September 2020

ตารางเปรียบเทียบแร็คเกตแบดมินตัน YONEX โดยเปรียบเทียบกับแร็คเกตแต่ละซีรีย์

ASTROX เป็นซีรี่ย์แร็คเกตหัวหนัก เป็นรุ่นที่เน้นการบุก ไว้ใช้ตบอย่างรุ่นแรงต่อเนื่อง โดยมีสโลแกนของรุ่น ASTROX ว่า Steep Attack หมายถึงลูกตบจิกลงตรงหน้าองศาจะมีความชันกว่าปกติ ทำให้รับยากกว่าเดิม

ASTROX 100 ZZ ไม้ก้านแข็งพิเศษ น้ำหนัก 4U5, 3UG

ASTROX 99 LCW ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 4U5

ASTROX 99  ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 3U5

ASTROX 88 S ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 3U5

ASTROX 88 D ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 4U5

ASTROX 77 ไม้ก้านแข็งปานกลาง น้ำหนัก 4U5

ASTROX 66 ไม้ก้านอ่อน น้ำหนัก 4U5

ASTROX 55 ไม้ก้านอ่อน น้ำหนัก 5U5

NANOFLARE เป็นซีรี่ย์แร็คเกตหัวเบา มีการออกแบบเฟรมหัวไม้ เพื่อลดแรงต้านอากาศสวิงไม้ได้อย่างรวดเร็วทำให้มีความคล่องแคล่ว ฟิลตอนตีลดแรงสั่นสะเทือน SONIC FLARE SYSTEM ระบบใหม่ เพิ่มแรงส่งตีได้เร็วและไกลขึ้น

NANOFLARE 800 ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 3U5

NANOFLARE 700 ไม้ก้านแข็งปานกลาง น้ำหนัก 5U5

NANOFLARE 600 ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 4U6, 5U6

DUORA เป็นซีรี่ย์แร็คเกตหัวหนักปานกลาง ไม้แบดมินตันรุ่นที่สามารถบังคับการตีได้ทั้ง Forehand และ Backhand ได้อย่างดีเยี่ยม มีพลังการตี Forehand อย่างมหาศาลและตี Backhand ได้อย่างรวดเร็ว

DUORA Z STRIKE  ไม้ก้านแข็งพิเศษ น้ำหนัก 3U5

DUORA 10 ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 3U5

DUORA 10 LT ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 4U5

DUORA 9 ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 4U5

DUORA 8 XP ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 3U5

DUORA 7 ไม้ก้านแข็ง/แข็งปานกลาง น้ำหนัก 3U5

DUORA 6 ไม้ก้านอ่อน น้ำหนัก 4U5

VOLTRIC เป็นซีรี่ย์แร็คเกตหัวหนักมีจุดเด่นในการประสานกันของพลังในการตีและการควบคุมแร็คเกตได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความสมดุลในการเล่นหลายรูปแบบ “All round performance” เป็นครั้งแรกที่ VOLTRIC นำเทคโนโลยี Tri-Voltage ซึ่งจะให้ความรุนแรงของการตบและความเร็วการสวิง โดยที่ยังมีการควบคุมลูกที่ดี

VOLTRIC Z FORCE II ไม้ก้านแข็งพิเศษ น้ำหนัก 3U5

VOLTRIC LD FORCE ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 3U5

VOLTRIC GlanZ ไม้ก้านแข็งปานกลาง น้ำหนัก 4U5

Nanoray เป็นซีรี่ย์แร็คเกตหัวเบาทำให้ควบคุมการสวิงไม้ได้ดีและมีความรวดเร็ว ด้วยการออกแบบเฟรมหัวไม้ให้มีลักษณะแหลมลู่ลม (Aero Frame) เพื่อลดแรงต้านอากาศทำให้สามารถสวิงได้รวดเร็ว แต่เพิ่มความหนาในส่วนล่างของหัวเฟรมเพื่อเพิ่มแรงผลักสูงสุด แต่ยังคงความเสถียรของเฟรมเป็นอย่างดี

NANORAY Z-SPEED ไม้ก้านแข็งพิเศษ น้ำหนัก 3U5

NANORAY GlanZ ไม้ก้านอ่อน น้ำหนัก 4U5

NANORAY 900 ไม้ก้านแข็งพิเศษ น้ำหนัก 3U5

NANORAY 800 ไม้ก้านอ่อน น้ำหนัก 4U5

ARCSABER เป็นซีรี่ย์แร็คเกตหัวหนักปานกลาง เฟรมไม้ Arcsaber ออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงในจุด Impact ของลูก ทำให้หน้าไม้กระทบลูกได้นานขึ้น แร็คเกตArcsaber ให้ความแม่นยำในการตีสูง สำหรับนักแบดมินตันที่ต้องการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ตัวเฟรมทำจาก CS Carbon Nanotubes ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเฟรมได้ดียิ่งขึ้น

ARCSABER 11 ไม้ก้านแข็ง น้ำหนัก 3U5

ติดตาม YONEX