Skip to main Content

ARCSABER Series

ด้วยการสะสมและปลดปล่อยพลังงาน Arcsaber ให้ shot ที่แม่นยำ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น 

ติดตาม YONEX