Skip to main Content

Carbonex Series

ด้วยการออกแบบให้มีหัวไม้ที่กลม และแฟรมแบบ Box-shape ทำให้ Carbonex แตกต่างและให้ความรู้สึกในการตีได้อย่างหนักแน่น  เหมาะกับผู้เล่นที่ต้องการได้ความรู้สึกที่ดีเวลา impact  

ติดตาม YONEX