Skip to main Content

เอ็นแบดมินตัน

เอ็นทุกเส้นได้ถูกผลิตภายใต้โรงงานของเราเอง ทำให้มั่นใจในคุณภาพสูงสุดในทุกผลิตภัณฑ์ คุณจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของแรงตึง ความทนทาน และความรู้สึกในการตี

ข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการใช้งานเอ็นสามารถดูได้ ที่นี่

ติดตาม YONEX