Skip to main Content

เอ็นแบดมินตัน

Yonex ผลิตเส้นเอ็นทุกเส้นภายใต้โรงงานของเราเอง เราจึงสามารถให้ความมั่นใจถึงคุณภาพของเอ็นที่ดีในทุกๆรุ่นที่วางจำหน่าย นั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อคุณเลือกใช้เอ็นของ Yonex คุณจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องความไม่มาตรฐาน ความไม่ทนทานหรือข้อบกพร่องอื่นๆ

ติดตาม YONEX