Skip to main Content
Tennis Products Strings Banner

เอ็นเทนนิส

Yonex ผลิตเส้นเอ็นทุกเส้นภายใต้โรงงานของเราเอง เราจึงสามารถให้ความมั่นใจถึงคุณภาพของเอ็นที่ดีในทุกๆรุ่นที่วางจำหน่าย นั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อคุณเลือกใช้เอ็นของ Yonex คุณจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องความไม่มาตรฐาน ความไม่ทนทานหรือข้อบกพร่องอื่นๆ

ข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการใช้งานเอ็นสามารถดูได้ ที่นี่

ติดตาม YONEX